Gustav IV Adolfs kröning - Kastmynt 1/3 Riksdaler 1800 med underbart skarp och frostaktig relief

9 500 kr

Gustav IV Adolfs kröning - Kastmynt 1/3 Riksdaler 1800
Ett underbart skarpt exemplar med och frostaktig relief, viss svaghet mot kanterna och lätta plantsrispor, kvalitet 01, SMB 51, 9.7g