Gustav Vasa av Arvid Karlsteen 1699/1700 för Karlsteens 1:a regentlängd

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Gustav Vasa av Arvid Karlsteen 1699/1700 för Karlsteens 1:a regentlängd
Gustav Vasas fortsatta, framgångsrika kamp för fädernäslandets befrielse från politiskt och andligt förtryck. Silvermedalj graverad av Arvid Karlsteen 1699 (åtsida). Frånsidan efter Keders projekt 1700. Silver. 52mm, 60.8g, kvalitet god 1+, mindre märken, originalpatina med vacker bottenglans, Hildebrand 5


ÅTSIDA
Gustav Vasas högervända bild med omskriften "GUSTAVUS I, Dei Gratia REX SVEciae" = Gustav I, Sveriges konung


FRÅNSIDA

Triumfport med konungen till häst ovanpå med omskriften "OB PATRIAM FIDEMQUE STRENUE VINDICATAS" =Till tack för att han modigt värnat fosterlandet och (den kristna) tron