Gustav Vasa av Arvid Karlsteen - Vackert förgylld brons - SÄLLSYNT

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Gustav Vasa av Arvid Karlsteen - Vackert förgylld brons - SÄLLSYNT (Medaljen är redan såld)
Konung Gustav Vasas fortsatta kamp för fäderneslandets befrielse från andligt och politiskt förtryck 1523. Karlsteens medaljer förekommer i silver och brons, undantagsvis i guld och i förgyllt brons. Detta läckra exemplar är i förgyllt brons och som sådant mycket ovanligt. Jag har endast noterat detta exemplar i min inventering. Åtsidan graverad 1699 och frånsidan 1700 efter Keders projekt. Hildebrand 5, Stenström 110. Kvalitet 01, 56g, 52mm


ÅTSIDA
Gustav VAsas högervända bröstbild med långt skägg, iklädd manteldraperat harnesk samt om skriften: "GUSTAVUS I, D G REX SVE" som översatt lyder: "Gustav I, Sveriges konung". Under bilden gravörens initialer "AK".


FRÅNSIDA
En triumfport med konungens bildstod till häst är placerat ovanpå mellan den krönta sveaskölden och kristi monogram samt omskriften: "OB PATRIAM FIDEMQUE STRENUE VINDICATAS" som översatt lyder: "Till tack för att han modigt värnat fosterlandet och (den kristna) tron"