Gustav Vasa av Johan Salmson 1826 - Durands serie över berömda män

1 250 kr

Gustav Vasa av Johan Salmson 1826
En vacker bronsmedalj som ingår i Durands serie över berömda män. Graverad av johan Salmson. Kvalitet 01. Brons 36g, 42mm. Hildebrand 18.


ÅTSIDA
Konungens högervänd bröstbild med omskriften: "GUSTAVUS I SUECIÆ REX". Under bilden gravörens namn: " SALMSON F", där bokstaven F är förkortning av latinets Fecit=Han gjorde det.


FRÅNSIDA
Text och årtal på nio rader:"NATUS / IN ARCE LINDHOLM / IN UPLANDIA. / AN. M.D.LXXXIII. / OBIIT / AN. M.DC.LIV. / - / SERIES NUMISMATICA / UNIVERSALIS VIRORUM ILLUSTRIUM / - / M.DCCC.XXVI / DURAND EDIDIT"