Gustav Vasa av Johann Carl Hedlinger - Hedlingers regentlängd nr 44 - ocirkulerat toppexemplar

3 000 kr

Gustav Vasa av Johann Carl Hedlinger - Hedlingers regentlängd nr 44
Ett vackert ocirkulerat toppexemplar med full röd präglingsglans. Kvalitet 01/0, 12.48g, 32mm


Åtsida
Gustav Vasas högervända bröstbild samt omskriften: "GVSTAVVS. I D. G. REX. SVECIAE"


Frånsida
Text på tolv rader: "44. F. ERICI DE WASA EQ. AVR. NAT. 1490. E. 1523. C. 1528. QVIES AFFLICTAE PATRIAE REDDITA. PVRIOR DEI OPT. MAX. CVLTVS STABILITVS. CORONA HAEREDIT. FACTA 1544. M. 1560."