Gustav Vasa, Svartsjö, 1/2 Daler 1544 - MYCKET SÄLLSYNT - Ex. Frösell

35 000 kr

Gustav Vasa, Svartsjö, 1/2 Daler 1544 - MYCKET SÄLLSYNT
Ett mycket tilltalande och detaljerat exemplar med fin glans och bottenlyster. Varit monterad och uppgraverad. Kvalitet 1+, SMB 32, 14.23g. Ex. Anders Frösell (MISAB 2009:1:425)