Gustav Vasas bildstod avtäcks i Stockholm den 23 juni 1774. Av Gustaf Ljungberger - Mycket sällsynt

19 500 kr


Gustav Vasas bildstod avtäcks i Stockholm den 23 juni 1774. Av Gustaf Ljungberger
En härlig bronsmedalj i vackert ocirkulerat skick med full sammetsglänsande präglingsglans och endast lätta märken av hantering, på frånsidan ett litet område som är missfärgat. Brons, 74.25g, 58mm, Delzanno kungliga medaljer: 54c, Hildebrand 33, kvalitet 01/0, Mycket sällsynt. Ex. MISAB 27:1082


Åtsida
Konungens högervända bröstbild, under bilden gravörens namn: "LIUNGBERGER". I omskriften: "GUSTAVUS III•D•G•SVEC•GOTH•VAND•QVE REX•"


Frånsida
Gustav Vasas bildstod omgivet av ett staket. I omskriften: "GUSTAVO ERICI PATRIAE LIBERTATIS RELIGIONIS VINDICI" och på statyns fotställning: "GUSTAVO / ERICI / PATRIAE LIB• / RELI•VINDICI / EX NOB•CIVE / OP•REGI POST / II•S•POS•OR•EQ• / MDCCLXXIII" och i avskärningen: "EX NOBILI CIVE OPT•REGI / POST II•SEC•POS•ORD•EQU• / MDCCLXXIII•"