Gustav Vasas fortsatta, framgångsrika kamp för fädernäslandets befrielse av Carl Gustaf Hartman - Praktexemplar i tenn - Extremt sällsynt - RR

9 500 kr

Gustav Vasas fortsatta, framgångsrika kamp för fädernäslandets befrielse av Carl Gustaf Hartman (1701)
Ett tekniskt ocirkulerat exemplar med fullt bevarad skimrande präglingsglans och endast lätt kabinettslitage. Detta är det enda av mig kända exemplar i tenn och som sådant extremt sällsynt. Hildebrand 3, tenn, 33.34g, 37mm


På åtsidan Gustav Vasas högervända bild samt omskriften: "GVSTAVVS•I•D•G•REX SVECIAE". Under bilden gravörens namn: "C•G•HARTMAN•"


På frånsidan konungen stående i antik dräkt hållande en sittande kvinna i handen (Sverige) och i omskriften: "NVNC•FORTVNATA•RESVRGES•" och i avskärningen: "N•KEDER INV•"