Gustav Vasas fortsatta, framgångsrika kamp för fädernäslandets befrielse av Karlsteen - Extremt sällsynt i tenn

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Gustav Vasas fortsatta, framgångsrika kamp för fädernäslandets befrielse av Arvid Karlsteen - Extremt sällsynt i tenn
Kvalitet 1+/01, mindre märken. Tenn, 58.85g, 52mm, Hildebrand 5


Åtsida
Gustav Vasas högervända bröstbild samt omskriften: "GUSTAVVS•I•D•G•REX•SVE•". Under bilden gravörens initialer AK


Frånsida
Triumfport med konungen till häst ovanpå och i omskriften: "OB•PATRIAM•FIDEMQVE•STRENVE•VINDICATAS•" som översatt lyder: "Till tack för att han modigt värnat fosterlandet och (den kristna) tron".