Gustav Vasas minne av J. Salmson - Toppexemplar. Ex. Sven Svensson

2 950 kr

Gustav Vasas minne av J. Salmson - Toppexemplar. Ex. Sven Svensson
Åtsidan avbildar konung Gustav Vasa och frånsidan med text med årtal och datum, graverad av J. Salmson 1826 och ingår i Durands medaljserie över kända personer (Paris). HK 18. Ex Sven Svensson. Brons. 40,5 g. 41 mm. Kvalitet 01/0


GUSTAVUS I SUECIÆREX / SALMSON F // NATUS /IN ARCE LINDHOLM /INUPLANDIA.AN.M.D.LXXXIII.OBIIT /AN.M.DC.LIV.- /SERIESNUMISMATICA /UNIVERSALISVIRORUM ILLUSTRIUM/ - / M.DCCC.XXVI/ DURAND EDIDIT