Gustrav II Adolf uppträder med Svenska hären i Tyskland 1630, Ex. auktion Wohlter 1938 - Mycket sällsynt

14 950 kr

Gustav II Adolf uppträder med svenska hären i Tyskland till försvar av protestanternas religionsfrihet 1630
Sedan Sverige år 1629 erhållit stillestånd med Polen, och Danska konungen Christian IV samma år, fullkomligt slagen av den  kejserliga armén, nödgats förbinda sig till overksamhet, beslöt Gustav II Adolf att övergå till Tyskland och övertaga ledningen av befrielsekriget.  I Maj 1630 framlade konungen för den Svenska riksdagen sitt beslut och vann ständernas bifall samt nödvändiga åtgärder. Därefter inskeppades de svenska trupperna på flottan, som låg i Elvsnabbens hamn. Den 24 juni, midsommardagen, ankom konungen med sin här till ön Ysedom i Pommern, där han, så snart han satt foten på Tysklands jord, föll på knä, i brinnande bön och tackande Gud för den lyckliga färden över havet, för att försvara de förtryckta trosförvandternas frihet.


Ett mycket sällsynt gjuten medalj som såldes på auktion  Wohlter i Tyskland den 9 juni 1938 och klubbades då för motsvarande 3 kronor och 50 öre. Medaljen har burits som ett hederstecken av någon av konungens närmaste krets av beundrare och uppvisar den typiska förgyllningen och spåren av den numera borttagna bäranordningen. En medalj av största historicitet för den intresserade och entusiastiska samlaren. Dessutom med tilltalande försäljningshistorik. Gjuten silver, förgylld, Ex. Wohlter 1938, 26.13g, 46.3mm. Hildebrand 14


Åtsida
Konungens högervända lagerkransade bröstbild iklädd harnesk med lejonhuvud över axeln och uppfästad fältbindel, samt omskriften: "GVSTAV: ADOLPH: D: G. SVECO: GOTHO: WANDALO: REX. MAG."


Frånsida
Solen stiger upp över havet, där ett krigsfartyg avseglar från en tretornad borg (Stockholm). På havet ser man även mindre farkoster och en uppdykande tumlare. Överst på ett veckat ban texten: "NON. EXORATVS. EXO:RIOR" som översatt lyder: Jag (solen) går upp utan att vara ombedd.