Håkan Magnusson av Johann Carl Hedlinger - Hedlingers regentlängd - Nr 32

2 500 kr

Håkan Magnusson av Johann Carl Hedlinger  - Hedlingers regentlängd - Nr 32
Brons, 13.64g, 33mm, Hildebrand 32, kvalitet 01/0


Åtsida
Håkan Magnussons högervända bröstbild iklädd hatt med omslutande krona. I ärmavskärningen: "I•C•H•". I omskriften: "HAQVINVS SVEC•ET NORV•REX•"


Frånsida
Överst numret i serien och därunder text på nio rader: "32• / F•PATRI / SVBLECT•A NORV•1343• / A SVECIS 1361• / CAPTO REGN• REDDIT 1362•/SVBDOLE PACTA FIRMAT•/AVX•COPIAS CONTRA ALB•/DVCENS REPELLITVR/IN NORVEG•1365•/M•1380•"Om Hedlingers regentlängd
Hedlingers regentlängd är Sveriges mest omfattande regentlängd och därtill den officiella "Historica Metallica". Totalt graverades och präglades 56 olika medaljer i serien. Motiv och texter efter förslag av Carl Reinhold Berch. Graverade av Johann Carl Hedlinger, Daniel Fehrman, Carl Gustaf Fehrman och Per Henrik Lundgren. Hedlinger påbörjade arbetet år 1734, men hann själv bara gravera titelmedaljen och dedikationsmedaljen (nummer 56) samt nummer 1, 30-55. Hans lärjunge och efterträdare i medaljörssysslan, Daniel Fehrman, graverade nummer 7, 8, 10-29. Sonen Carl Gustaf Fehrman fortsatte på 1780- och 1790-talet med gravering av nummer 2, 3, 5, 6 och frånsidorna till nummer 54a och 55. Nummer 9 graverades 1842 av Per Henrik Lundgren. Endast nummer 4 har inte blivit graverad. Alla medaljerna är av lika storlek (11 linjer = 8:e storleken), stundom något litet varierande till följd av att de inte är präglade i ring. För att förstå inskrifterna på frånsidan behövs ingen annan förklaring än den som ges på titelmedaljen, nämligen att "F." betyder "filius" (son); "F." frater (broder); "N." nepos (barn av broder eller syster eller av deras barn); "E." electus (vald); "C." coronatus (krönt); "M." mors naturalis (naturlig död); "M." mors violenta (våldsam död).