Hans Järta 1800 (avsade sig sitt adleskap och namnet Hierta) - Mycket sällsynt - RR

19 500 kr

Hans Järta 1774-1847
Hans Järta är en av de personer som bäst speglar den turbulenta tid då grunden läggs till det moderna Sverige. Vid Gustaf IV Adolfs enda riksdag 1800 tillhörde Järta oppositionens ledare och avsade sig demonstrativt sitt adelskap. Vid statskuppen 1809 spelade han en ledande roll för den nya regeringsform som sattes ihop med rasande fart. Han fick som finansminister i den nya regeringen lotsa landet ur sin avgrundsdjupa kris och hotande statsbankrutt. läs mer i den spännande boken över Hans Järta av författaren: Gunnar Petri.


En extremt sällsynt medaljutgåva som är graverad av K.L. Lundberg och präglades i Berlin 1804 på uppdrag av Järtas politiska vänner. På åtsidan "HANS IÄRTA" inom en ekkrans och på frånsidan: "OB DEFENSOS CIVES MDCCC". Silver, 40.81g, 50mm, Hildebrand 337:1, Kvalitet god 1+, Mycket sällsynt, RR