Hedlingers regentlängd - Björn på Håga av Johann Carl Hedlinger

2 500 kr

Hedlingers regentlängd - Björn på Håga av Johann Carl Hedlinger
Ett mycket vackert  bronsexemplar i kvalitet 01/0, obetydligt plantsfel i fältet bakom bilden, 14.15g, 33mm, Hildebrand Hedlingers regentlängd no. 1, Peter Felder 79.


Åtsida
Björns högervända bröstbild, mössa med omslutande krona och hermelinsmantel. Nedanför: "I•C•H•". I omskriften: "BIORNO I• HAVGENSIS REX•"


Frånsida
Text på sex rader: "I• / ANSCHARIVS / PRIMVS SVEC•APOST• / BIRCAE BENIGNE / EXCIPITVR• 829•"