Hedlingers regentlängd - Erik av Pommern av Johann Carl Hedlinger

1 250 kr

Hedlingers regentlängd - Erik av Pommern av Johann Carl Hedlinger
Ett tilltalande bronsexemplar i kvalitet 1+/01, 13.4g, 33mm, Hildebrand Hedlingers regentlängd no. 35, Peter Felder 85.  


Åtsida
Erik av Pommerns högervända bröstbild, bärande hatt med krona. I ärmavskärningen: "I•C•H•". I omskriften: "ERICVS POMERANVS S•D•ET N•REX•"


Frånsida
Text på tio rader: "35• / N•EX MARIA / FILIA SORORIS• / E•1396• / C•ET VNIO REGN• / INITA CALMAR•1397• / OB EXACTION•GRAV• / ET DESPECTOS CIVES / REMOTVS 1439• / M•1459•"