Hedlingers regentlängd - Kristoffer av Bayern av Johann Carl Hedlinger

1 500 kr

Hedlingers regentlängd - Kristoffer av Bayern av Johann Carl Hedlinger
Ett vackert bronsexemplar i kvalitet ca 01, 13.42g, 31mm, Hildebrand Hedlingers regentlängd no. 36, Peter Felder 86.


Åtsida
Kristoffer av Bayerns högervända bröstbild, bärande hatt med krona. Nedanför: "I•C•H•". I omskriften: "CHRISTOPHORVS BAVARVS S•D•N•REX•"


Frånsida
Text på nio rader: "36• / N•EX SORORE / CATHARINA• / E•1440•C•1441• / LEGES REDINTEGR•1442• / ERICVS POMERANVS / SVECOS IMPVNE / LACESSIT• / M•1448•"