Hedlingers regentlängd - Titel och förklaringsmedaljen - Vackert exemplar

3 500 kr

Hedlingers regentlängd - Titel och förklaringsmedaljen av Johann Carl Hedlinger - Vackert exemplar
Härligt blå-guldskimrande patina på den inledande medaljen i Sveriges officiella regentlängd. Efter förslag av Carl Reinhold Berch. Graverade av Johann Carl Hedlinger, Daniel Fehrman, Carl Gustaf Fehrman och Per Henrik Lundgren. Hedlingers regentlängd är Sveriges mest omfattande och därtill officiella "Historica Metallica". Hedlinger påbörjade arbetet år 1734, men hann själv bara gravera titelmedaljen och dedikationsmedaljen (nummer 56) samt nummer 1, 30-55. Hans lärjunge och efterträdare i medaljörssysslan, Daniel Fehrman, graverade nummer 7, 8, 10-29. Sonen Carl Gustaf Fehrman fortsatte på 1780- och 1790-talet med gravering av nummer 2, 3, 5, 6 och frånsidorna till nummer 54a och 55. Nummer 9 graverades 1842 av Per Henrik Lundgren. Endast nummer 4 har inte blivit graverad. Silver, 13.57g, 33mm, Kvalitet 01, SKM 1a (Sveriges kungliga medaljer av Delzanno), Peter Felder 107.


Åtsida
Svea, Göta och Vendes vapensköldar, mellan dem tre kungliga kronor. I centrum den strålande nordstjärnan. I omskriften: "SPLENDOREM SPLENDOR ADAVGET". Texten kan översättas till: "Öka glansen med glans"


Frånsida
Text på sju rader: "SIGLAE• / EXPLICATAE• / F•FILIVS•f•FRATER• / N•NEPOS•E•ELECTVS• / C•CORONATVS• / M•MORS NATVRALIS• / M•VIOLENTA•". Förklaring till bokstäverna: "SIGLAE EXPLICATAE=Signaturer förklaras / F=son•f=bror / N=sonson•E=Vald / C=Krönt / M=Naturlig död / M=Våldsam död"