Hedvig Eleonora leder förmyndarregeringen av J. G. Breuer - XR - Enda kända exemplaret i privat ägo

24 500 kr

Hedvig Eleonora leder förmyndarregeringen av J. G. Breuer - XR - Enda kända exemplaret i privat ägo
En synnerligen sällsynt medalj som när den såldes ur greve Bondes samling passerade helt obemärkt utan korrekt uppskattning om dess sanna värde och sällsynthet. Hedvig Eleonora var gift med Karl X Gustav och moder till Karl XI. Detta exemplar är troligtivs unikt i privat ägo och erbjuder även dig som samlare ett exceptionellt  tillfälle att förvärva en riktig klenod från svensk stormaktstid. Silver, 41.34g, 49mm, HK 6a.

På åtsidan avbildas en kraftfull drottningmoder med håret uppsatt samt omskriften: "HEDWIG ELEONORA DG REGINA SVECIAE". På frånsidan avbildas drottningmodern symboliskt hållande handen vid rodret (Sveriges förmyndarregering) samt omskriften: "IPSE [Iehova] FACIET - MATER AVGVSTA" som översatt lyder: Herren själv skall göra det. - Vördnadsvärd moder.