Hedvig Eleonora leder sonen Karl XI:s förmyndarregering av Johan Georg Breuer - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR och lyxexemplar för medaljtypen

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Medaljen redan såld

Änkedrottning Hedvig Eleonora leder sonen, Karl XI:s, förmyndarregering
Karl Gustavs anordning om förmyndareregeringen uppsattes under hans sista levnadsdag. Styrelsen skulle föras av Änkeďrottningen Hedvig Eleonora, som hade två röster, Drotset, Marsken, Amiralen, Kansleren och Skattmästaren. Konungen Karl X Gustav hade utnämnt sin broder pfalzgreven Adolf Johan till generalissimus och Riksmarsk, men i denna del upphävdes testamentet, och pfalzgrefven uteslöts från regeringen. En regeringsform upprättades och antogs den 3 november 1660.Om medaljen och dess sällsynthet - RRR - saknas i alla större samlingar
De bevarade medaljerna präglade och utgivna under Hedvig Eleonoras tid är undantagslöst slitna eller till och med hårt slitna och är alla stora sällsyntheter oavsett skick och har endast ingått med något enstaka exemplar i de stora medaljsamlingarna. Det här utbjudna exemplaret får betraktas som ett lyxexemplar för silvermedalj utgivet under hennes regeringstid och strikt är den tekniskt ocirkulerad med närmast fullt bevarad skimrande präglingsglans och endast lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Den höga reliefen som är karakteristisk för Breuers medaljer gör att den lättare drabbas av märken av hantering, så och på detta exemplar. Utan att "darra på manschetten" är  detta ett lyxexemplar för Breuers medaljer utgivna under denna regent. 


I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast detta exemplar noterats vilket först såldes av WAG 2011. Medaljen saknades helt i samtliga större medaljsamlingar som sålts i modern tid som friherre Bondes samling som såldes av Nordlind och Künker 2008-2010, i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 och 1970 av Hirsch Mynthandel och i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. I offentliga samlingar har jag endast kännedom om ett exemplar i Kungliga myntkabinettet. Det här utbjudna exemplaret är sålunda det enda jag har kännedom om enligt ovanstående statistiska källor och torde som sådan vara extremt sällsynt. Graverad av Johann Georg Breuer. Hildebrand 6, Silver, 45.8g, 44mm, kvalitet 1+/01++, RRR


Åtsida
Änkedrottningens vänstervända byst med mantel draperad över bröstet och uppfästad med en knapp. I omskriften: "HEDEWIG. ELEONORA. D. G. REGINA. SVECIÆ".  


Frånsida
Änkedrottningen stående i antik dräkt, hållande ena handen överst på ett antikt roder, under hennes hand övriga händer utgörande förmyndarregeringens representanter. I den andra håller hon i ett ankare. Symboliken är tydlig, dels leder hon förmyndarregeringen det utgör henns person ankaret i i styrelsen. överst i bilden ett strålande jehova samt texten: "IPSE   FACIET", i avskärningen texten: "MATER AVGVSTA". Hela texten översatt lyder: "Herren själv skall göra det. - Vördnadsvärd moder".