Henrik af Trolle, (1730-1784) Generalamiral i svenska flottan - minnesmedalj i silver utdelad 1784 graverad av Fehrman - MYCKET SÄLLSYNT!

7 500 kr

Henrik af Trolle,  (1730-1784) Generalamiral i svenska flottan - minnesmedalj i silver utdelad 1784 till officerarna - MYCKET SÄLLSYNT!
Graverad av C. Fehrman. Silver. Hy I:285. 16.49 g, 27.51mm. Kvalitet 1+


Trolle utnämnd till generalamiral 1780 och avled fyra år senare. Han efterträddes av C. A. Ehrensvärd, som lät prägla denna medalj till en ceremoni i Karlskrona 1784; utdelad i silver till officerare, i koppar till meniga. Medaljen ha en försänkt randskrift: AF AMIRALITETET GIFVEN 1784.