Henrik af Trolle, (1730-1784) Generalamiral i svenska flottan - minnesmedalj i silver utdelad 1784 till officerarna - MYCKET VACKER OCH MYCKET SÄLLSYNT!

14 500 kr

Henrik af Trolle,  (1730-1784) Generalamiral i svenska flottan - minnesmedalj i silver utdelad 1784 till officerarna - MYCKET SÄLLSYNT! Graverad av C. Fehrman. Silver. Hy I:285. 16.59 g, 27.5mm. Ett tekniskt ocirkulerat objekt med närmst full präglingsglans bevarad och endast lättare märken av hantering. Kvalitet 1+/01-01. 


Trolle utnämnd till generalamiral 1780 och avled fyra år senare. Han efterträddes av C. A. Ehrensvärd, som lät prägla denna medalj till en ceremoni i Karlskrona 1784; utdelad i silver till officerare, i koppar till meniga. Medaljen ha en försänkt randskrift: AF AMIRALITETET GIFVEN 1784.