Henrik af Trolle, (1730-1784) Generalamiral i svenska flottan - minnesmedalj utdelad 1784 graverad av Fehrman

1 750 kr

Henrik af Trolle,  (1730-1784) Generalamiral i svenska flottan - minnesmedalj utdelad 1784
Graverad av C. Fehrman. Koppar. Hy I:285. 15.09 g, 27.89mm. Ett ocirkulerat toppexemplar, kvalitet 01-01/0 med endast lätt kabinettsslitage på de högsta partierna


Trolle utnämnd till generalamiral 1780 och avled fyra år senare. Han efterträddes av C. A. Ehrensvärd, som lät prägla denna medalj till en ceremoni i Karlskrona 1784; utdelad i silver till officerare, i koppar till meniga. Medaljen ha en försänkt randskrift: AF AMIRALITETET GIFVEN 1784.