Herman Frithiof Antell (1847-1893) - SNF:s årsmötesmedalj 1990 av Ernst Nordin

1 500 kr

Herman Frithiof Antell (1847-1893) - SNF:s årsmötesmedalj 1990 av Ernst Nordin
Silver, 16.18g, 31mm, kvalitet 01. På randen silverstämplar, 925, och MV och Q10. Medaljen präglad med bidrag från Burmesters inrättade medaljfond från 1919. 


Åtsida
Antells helt framvända bröstbild, på högra kragspetsen, gravörens initialer: EN". I fälten: "1847 1893". I omskriften: "HERMAN FRITHIOF ANTELL"


Frånsida
I centrum på en fyrkantig tavla text på fem rader: "SVENSKA NUMISMATISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 1990". Omgivet av en blommande slingerväxt.


Herman Frithiof Antell, född den 28 maj 1847 i Vasa och död den 6 april 1893 i Paris, var en finländsk läkare och donator vars bidrag till kultur och numismatik haft stor betydelse både i Finland och Sverige. Antell blev filosofie magister 1869 och medicine licentiat 1874. Samma år ärvde han en betydande förmögenhet från sin far, kammarrådet Herman Rosenberg. Med denna förmögenhet kunde han förvärva och utöka sin samling av konstverk, etnografiska föremål, dokument och framför allt mynt och medaljer.


Numismatiska Insatser
En av Antells mest betydelsefulla förvärv var friherre August Wilhelm Stiernstedts samling av svenska mynt och medaljer, som omfattade cirka 10 000 stycken. Antell fortsatte att samla och utöka denna kollektion med ytterligare inköp. Hans insatser inom numismatik var betydande, och han bidrog avsevärt till förståelsen och bevarandet av nordisk mynt- och medaljhistoria.


Donationer och Kulturarv
Vid sin död testamenterade Antell alla sina samlingar till Finlands folk och donerade en stor del av sin förmögenhet till ett finländskt nationalmuseum och Helsingfors universitet. Fonderna som skapades genom denna donation kallas Kammarrådet Herman Rosenbergs fonder. Konstverken från Antells samlingar förvaras i Ateneum, medan de övriga föremålen utgör en central del av Nationalmuseet i Helsingfors.


Samarbete med Thore Gustaf Hjalmar Appelgren
Antells myntsamling katalogiserades av Thore Gustaf Hjalmar Appelgren mellan 1906 och 1908, vilket ytterligare underströk betydelsen av hans samlingar. Appelgren, en framstående svensk numismatiker, bidrog till att dokumentera och sprida kunskapen om Antells omfattande samlingar.


Betydelse för Sverige och Finland
Antells bidrag sträcker sig bortom numismatik och konstsamlingar. Genom sina donationer och sitt kulturella engagemang bidrog han till att bevara och främja nordisk kultur och historia. Hans generösa bidrag på 100 000 finska mark till både Nordiska museet i Stockholm och Vitterhetsakademien vittnar om hans vision att stödja och utveckla kulturella institutioner.