Hertig Karl blir riksföreståndare under Gustav IV Adolfs minderårighet den 29 mars 1792 av Carl Enhörning - Vackert exemplar

3 750 kr

Hertig Karl blir riksföreståndare under Gustav IV Adolfs minderårighet den 29 mars 1792 av Carl Enhörning
Medaljen förekommer i, som i det här fallet, förgyllt brons eller som ren brons. Det här exemplaret är i ett osedvanligt vackert skick med förgyllningen i det närmaste helt intakt. 12.24g, 30mm, Hildebrand 5, kvalitet god 01.


Åtsida
Hertigens högervända bröstbild, under axeln gravörinitialer "C•E•". I omskriften: "CAROLUS D•G•REGN•SV•PR•HAER•DUX SUDERM•"


Frånsida
En strålande stjärna över ett altare, på vilket den kungliga kronan, spiran samt hertigens krona och en lagerkvist ligger. På avskärningslinjen till vänster, gravörens initial: "E•". I avskärningen: "29 MART• 1792"