Hertig Karls giftermål med Hedvig Elisabet Charlotta av Holstein-Gottorp i Stockholm den 7 Juli 1774 av Gustaf Ljungberger

39 500 kr

Hertig Karls giftermål med Hedvig Elisabet Charlotta av Holstein-Gottorp i Stockholm den 7 Juli 1774
Prinsessan Hedvig Elisabet Charlotta var dotter till kungen Adolf Fredriks bror hertig Fredrik August och Ulrika Fredrika af Hessen-Kassel. Charlotta mottogs av hovmarskalken Friherre Thure Leonard Klinckowström i Wismar, där först giftermål genom ombud (prokuration) skedde i Mariakyrkan den 22 juni 1774. Brudgummen (hertig Karl) företräddes av presidenten i Wismars Tribunal, friherre Carl Otto von Höpken. Prinsessan Charlotta gick den 26 juni ombord på en svensk eskader och anlände den 1 juli till Dalarö och uppehöll sig på Erstavik till d en. 5 och sedan på Nyckelviken, varifrån intåget skedde på kungliga slupar till Stockholm den 7 Juli. Vigseln förrättades på kvällen samma dag i slottskapellet av biskopen i Linköping Peter Filenius. Stockholms borgerskap, som hade bekosta minnespenningen (medaljen), passade samtidigt på att uttrycka sin glädje och tillfredställelse över hertigen såsom tillförordnad överståthållare från den 7 september 1772 till den 23 juni 1773 ägnat stadens angelägenheter.


Om medaljen och dess sällsynthet
Ett  vackert och mycket tilltalande exemplar med lätta märken av hantering och minimalt slitage på de högsta partierna. Fullt bevarad vackert blåguldskimrande präglingsglans. Medaljen är knappast cirkulerad, dock har den hanterats en del genom åren, då den visats upp för beskådan och beundran. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast en försäljningar av silvermedaljen skett (det här utbjudna exemplaret, ex Philea 2020, Ex Antikören), Utöver detta silverexemplar har jag även noterat ett bronsexemplar som ingick i greve Bondes samling och såldes av Ulf Nordlind 2009 med objektsnummer 592. Ett silverexemplar ingickt även i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 av Hirsch Mynthandel med objektsnummer 1023, kvalitet 1+/01 . Ett exemplar i silver ingick även i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937 med objektsnummer 775, kvalitet ss (1+).  Totalt har jag från dessa källor, som inkluderar de tre största medaljförsäljningar i modern tid sålunda noterat tre exemplar i silver, och ett exemplar i brons. Dett är möjligt, kanske troligt, att det här utbjudna exemplaret är antingen Svenssons ex eller Cronas ex. Inget av dessa var avbildade och det är därför omöjligt att med säkerhet svara på den frågan, dock var båda exemplaren i snarlik kvalitet som det här utbjudna. Det här utbjudna exemplaret är sålunda det tredje noterade exemplaret (möjligen andra) och som sådant extremt sällsynt. Graverad av Gustaf Ljungberger. Silver. Kvalitet 1+/01, RR, 64.66g, 56.87mm, Hildebrand 1. (#610)


Åtsida
Hertig Karls högervända bröstbild med ombundet hår, iklädd harnesk, med serafimerordens band och dess kraschan fästad på den hermelinfodrade mantel. Nedanför bilden gravörens namn: "LIUNGBERGER F", där bokstaven F är förkortning av latinets Fecit som betyder "han gjorde det" . I omskriften "CAROLUS D. G. REGN. SVEC. PR. HAER. ET DUX SUDERM", som översatt lyder: "Karl, med Guds nåde Sveriges rikes arvfurste och hertig av Södermanland".


Frånsida
En flygande genius (Äktenskapsguden), med högburen brinnande fackla i vänstra handen, räckande en krans av rosor åt en kvinna (Stockholm) med murkrona på huvudet. Hon har ena handen vilande på en sköld med stadens vapen (S:t Eriks huvud) tecknad på skölden, tronande vid havsstranden bland klippor, över vilka framskymta masttoppar. Vid horisonten uppstiger solen strålande över havet. I omskriften: " AFFULSIT POPULO GRATIOR IT DIES" och i avskärningen: "PRAESIDII MEMORI HOLMIAE" som allt översatt lyder: "(Ditt anlete) har lyst för foket, och dagen förflyter behagligare för Stockholm, som minns din omvårdnad".


x