Hertik Oskar (II) som ordförande i kungliga centralkommitén för allmänna industri- och konstutställningen i Stockholm 1866 av John Ericsson

2 950 kr

Hertig Oskar (II) som ordförande i kungliga centralkommitén för allmänna industri- och konstutställningen i Stockholm 1866
Ett tilltalande exemplar i brons. Medaljerna präglades i guld, silver och brons och utgavs efter utställningens slut av centralkommitén av tacksamhet för hertigens upplysta och kraftiga ledning af kommiténs arbeten. Hertig Oskar erhöll sålunda det enda präglade guldexemplaret, vilket idag ingår i kungens medaljsamling som finns förvarat på slottet i Stockholm. Det här utbjudna bronsexemplaret med härligt hög porträttrelief av ett ungdomligt porträtt av hertigen uppvisar en försiktig hantering med mindre märken. Kvalitet 1+/01, 94.77, 60mm, Hildebrand 3. Graverad av  John Eric Ericsson.


Åtsida
Hertigens vänstervända bild samt omskriften: "OSCAR FREDRIK SVERIGES OCH NORGES ARFFURSTE", under bilden gravörens namn: "JOH. ERICSSON" samt ett litet likarmadt kors med treuddiga armar. Kring kanten en pärlring. 


Frånsida
Två kvinnor iklädda antika dräkter, Industrien och Konsten, stående på var sida om en sköld med lilla riksvapnet. Industrin hållande i högra handen en hammare stödd på ett städ och i den vänstra en merkuriistav. Konsten, halvnaken, med palett och penslar i vänstra handen. Omkring dem ligger sinnebilder av industri (kugghjul, ankar) och konst (klubba, modelleringspinnar, vattenpass, en torso). I omskriften: " TILL EN UPPLYST OCH NITISK LEDARE. " och i avskärningen: "AF K. CENTRAL KOMMITEN FÖR ALLM. INDUSTRI O. KONST UTSTÄLN. I STOCKH. 1866". Kring kanten en ornamentsrand.