HMS Älvsnabbens långresa 1965-1966. Av Hammarberg

950 kr

HMS Älvsnabben. Långresa 1965-1966. Av Å. Hammarberg. Brons. 40 mm. 29,47 g. Kvalitet 01/0


HMS Älvsnabben var i tjänst som minfartyg i svenska flottan under åren 1943 till 1980 och var samtidigt flottans långresefartyg mellan 1953 till 1980. Hon gjorde under dessa år 25 vinterlångresor som utbildningsplatform för blivande sjöofficerare, varav två var världsomseglingar. Panamakanalen passerades 22 gånger, Suezkanalen 4 och Kielkanalen hela 28 gånger. Hon gjorde dessutom cirka 15 kortare utlandsbesök under somrarna. Älvsnabben beställdes under andra världskriget som ett vanligt torrlastfartyg av Stockholms Rederi AB Sveas dotterbolag Rederi AB Saturnus hos Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. På grund av bristen på ”riktiga” örlogsfartyg övertogs detta skeppsbyggnadskontrakt av Marinen, mycket tack vare ett kraftfullt initiativ av dåvarande försvarsministern Per Edvin Sköld och i augusti 1942 tecknade EMV kontrakt med Kungliga Marinförvaltningen för byggande av ett Minfartyg.