HMS Gotland - Långresa 1937-1938. Av A. Ohlson

950 kr

HMS Gotland. Långresa 1937-1938. Av A. Ohlson. Brons. 40 mm. 30,24 g. Kvalitet 01.


HMS Gotland. Långresa 1937-1938 - Färdvägen
-Karlskrona
-Hakefjorden
-Falmouth, England Anlöpte 6 december 1937, avseglade 9 december 1937
-Funchal, Madeira Anlöpte 16 december 1937
-Dakar, Senegal Anlöpte 7 januari 1938, avseglade 10 januari 1938
-Porto Grande, Kap Verde Avseglade 31 januari 1938
-Sâo Vincente, Kap Verde
-Santo Nicolas, Kap Verde
-Dakar, Senegal Anlöpte 3 februari 1938, avseglade 7 februari 1938
-Funchal, Madeira
-Agadir, Marocko Anlöpte 10 februari 1938, avseglade 17 februari 1938
-Casablanca, Marocko
-Portsmouth, England Anlöpte 23 februari 1938
-Edinburgh, Skottland
-Karlskrona


HMS Gotland, även känd som HM Kryssare Gotland, var en kryssare i den svenska flottan. Den sjösattes den 14 september 1933 och levererades den 14 december 1934. Gotland konstruerades som en flygplanskryssare och hade ett flygdäck för åtta flygplan. Dessa kunde startas med en tryckluftsdriven katapult och lyftas ombord med en kran i aktern. Vid andra världskrigets början var Gotland ett av de modernaste fartygen i den svenska flottan och tjänstgjorde i Kustflottan under kriget. Under en övning i Kattegatt 1941 upptäckte Gotland att de tyska fartygen Bismarck och Prinz Eugen var på väg till Norge, vilket hon rapporterade till den brittiska marinen.

Under vintern 1943-1944 blev Gotlands flygplan föråldrade, vilket ledde till att flygplansutrustningen avvecklades och fartyget omvandlades till en kraftfull luftvärnskryssare. Före och efter andra världskriget fungerade Gotland som flottans långresefartyg och utbildade kadetter. År 1956 placerades fartyget i materielberedskap och förblev där fram till utrangeringen den 1 juli 1960. År 1962 såldes Gotland för upphuggning i Ystad.