Ingvar Andersson (1899-1974) - Chef för Riksarkivet av Eric Grate 1965

1 500 kr

Ingvar Andersson (1899-1974) - Chef för Riksarkivet
En underbar medalj med typiska karakteristika av konstnären  Eric Grates hand. Guldförgylld bronsmedalj, 1965, 83.37g, 56mm, MKD 40 (Medaljer och konstnärer av Delzanno 2022), kvalitet 01.Åtsida
Anderssons högervända porträtt mot en lätt konkav bakgrund av  "hamrad kopparplåt". Under bilden konstnärens namn i skrivstil "eric grate".Frånsida
Moder Svea tronande vänd åt höger hållande en lagerkrans i sin högra hand. I fältet till höger en bildstod med Erik XIV:s byst, symboliserande jubilarens specialintresse för regenten. Till vänster i fältet, den strålande Polstjärnan (Nordstjärnan), symboliserade svensk forskning och vitterhet och under den tre kronor. Nederst i fältet en vapensköld med griphuvud, Malmöhus vapensköld, symboliserande jubilarens hembygd. Till höger om griphuvudet, konstnärens monogram EG. I omskriften texten: "INGVAR ANDERSSON • HÄVDATECKNARE • RIKSARKIVARIE MCML - LXV •"


Ingvar Andersson föddes den 19 mars 1899 i Norra Sandby, Kristianstads län och avled den 14 oktober 1974 i Stockholm.
Han var verksam som riksarkivarie och chef för Riksarkivet åren 1950–65 och han var även redaktör för Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri 1947–57. 1928 debuterade han som medeltidshistoriker med sin doktorsavhandling "Källstudier till Sveriges historia 1230 -1436". Hans fokus låg dock på 1500-talets historia och där framträder speciellt monografin över Erik XIV:s engelska underhandlingar. Som bekant var Erik XIV en av många friare till den engelska drottningen Elisabeth I. Andersson var även ledamot av Svenska Akademien från 1950 där han satt på stol nr 2. Han invaldes 1955 i Kungliga Vetenskapsakademien och från 1958 var han ledamot av Gastronomiska akademien.

Medaljer i silver respektive förgyllt brons utgavs i samband med att Invar Andersson 1965 lämnade tjänsten som chef för Riksarkivet. Det var hans medarbetare och vänner som tagit initiativet till medaljen i samarbete med Sporrong och Co. En del av Sporrongs affärsidé gick ut på att regelmässigt uppvaktade olika högre tjänstemän, politiker och industriledare med förslag till jubilaren, men givetvis skedde det ofta i samklang med nära vänner till den som skulle uppvaktas. Uppdraget att utföra medaljen gick till Eric Grate. Medaljerna är präglade av Sporrong och har på silvermedaljerna Sporrongstämpel "S&Co" samt årtalsstämpel P9=1965. De förgyllda bronsmedaljerna saknar dock stämplar och har helt slät rand.