Johan Carl Hedlinger av Armand Chaqué 1824 - Vackert exemplar

2 950 kr

Johan Carl Hedlinger
Vacker bronsmedalj graverad av Armand Chaqué. Denna medalj graverades och slogs 1824 i Paris för Durands serie av medaljer över ryktbara personer av alla nationer. Brons 34.25g, 42mm, kvalitet 01/0, Hy I:234:25a


Åtsida
Hedlingers vänstervända bild, under bilden gravörens namn: "CAQUÉ F.", där F är förkortning av latinets Fecit=han gjorde det. I omskriften: "J. CAROLUS HEDLINGER".


Frånsida
Text på sex rader över en romblik linje: "NATUS AN.M.DC.LXXXXI SUITIENSI PAGO IN HELVETIA OBIIT AN.M.DCC.LXXXI". Under linjen text på två rader: "SERIES NUMISMATICA UNIVERSALIS VIRORUM ILLUSTRIUM" och under denna präglingsåret med romerska bokstäver: "M.DCCC.XXIV". Nederst: "DURAND EDIDIT"