Johan Carl Hedlinger av Caque 1824 - Mycket vackert exemplar med härligt skimrande originalpatina - Sällsynt

9 500 kr

Johan Carl Hedlinger av Caque 1824 - Mycket vackert exemplar med härligt skimrande originalpatina
Silver, 36.4g, 42mm, Hyckert I:234:25a, kvalitet 01/0, Sällsynt. Graverad och slagen 1824 i Paris för Durands serie av minnespenningar över ryktbara personer av alla nationer.


Åtsida
Hedlingers vänstervända bild, under bilden gravörens namn: "CAQUÈ F". I omskriften: "J. CAROLUS HEDLINGER".


Frånsida
" NATUS / AN.MDCLXXXXI / SUITIENSI PAGO / IN HELVETIA / OBIIT / AN.M.DCC.LXXI / på sex rader ovanför en romblik linje, nedanför denna: "SERIES NUMISMATICA / UNIVERSALIS VIRORUM ILLUSTRIUM" på två rader ovanför en kortare romblik linje, nedanför denna präglingsåret: "M. DCCC. XXIV.", efter nedre kanten: "DURAND EDIDIT"