Johan III - Förbundet mellan bröderna Johan (III) och Karl (IX) - Ex. friherre Bonde - Extremt sällsynt - RRR

39 500 kr

Förbundet mellan bröderna Johan (III) och Karl (IX)
En extremt sällsynt medalj härstammande ur den eminenta friherre Bonde på Ericsbergs slotts samling. Medaljen såldes ursprungligen av Ulf Nordlind 2010, del 6 av Bondes samling med lot nr 130. Enligt Hildebrand (1874) är denna, som så många andra medaljer, något senare framställd. Enligt Nordlind ska framställningen ha skett efter Elias Brenners förlaga, tabell 1 från 1716, publicerad i 2:a upplagan från 1731 av Thesaurus Nummorum Sveo Gothicorum (Hildebrand själv skriver inget om Brenner som förlaga, utan endast att medaljen är "gjuten i senare tid". 


Det normala när man refererar till förlagor så finns det just en originalförlaga. I detta fallet saknas den helt i Hildebrand, inget så kallat "original" existera i Hildebrand, utan denna medalj är katalogiserat som en egen fristånde medalj med sitt egna Hildebrandnummer, nämligen Hildebrand nr 2. 


Elias Brenner själv hänvisar till Sylloge Numismatica. Luccii, sida 236 för denna medalj. Efter ett besök på Riksantikvarieämbetet har jag nu studerat boken av Johann Jacob Lucc (Ioannis Iacobi Luccii) med följande uttömmande titel: 

"Sylloge nvmismatvm elegantiorvm, quæ diuersi impp., reges, principes, comites, respublicæ diuersas ob causas ab anno 1500, ad annum usq; 1600 cudi fecerunt, concinnata & historica narratione (sed breui) illustrata opera ac studio Ioannis Iacobi Lvckii Argentoratensis. Cum gratia et priuilegio Sacræ Cæsareæ Maiestatis.. - 1620"


Boken är alltså tryckt 1620 och i denna återfinns en illustration av medaljen som Brenner refererar till, se bifogade sida inklusive titelsidan till boken. Johan III regerade åren 1568-1592, vilket innebär att i vart fall existerade medaljen strax innan bokens tryckning, dvs 1620. Att Hildebrand påstår att medaljen är senare framställd får därför tas med en nypa salt. Det är utifrån ovanstående argumentation mer rimligt att hävda att medaljen snarare är mer samtida än senare, i vart fall är den senast framställd ca 25 år efter Johan III:s död.
Förekomster i offentliga samlingar
I Henrik Oldenburgs samling som inköptes av Göteborgs stadsmuseum 1878 ingick ett exemplar i silver och ett exemplar i bronserat tenn. I Kungliga myntkabinettets samling ingår även där ett exemplar i silver och ett bronserat tennexemplar, även i Riksbankens samling som numera är deponerad i Kungliga myntkabinettet finns ett exemplar i silver. Ett exemplar i tenn finns även i Uppsala universitets myntkabinetts samling. 


Förekomster i privata samlingar
Medaljen saknades helt i Sune Eberhard Cronas samling och även så i Sven Svenssons samling. Jag känner inte till några andra auktionsförsäljningar, utöver Bondes ex. Medaljen torde sålunda vara extremt sällsynt. RRR, gjuten silver, 36.2g, 41mm


Åtsida
Johans krönta högervända bröstbild. I omskriften: "IOAN•D•G•REX MAGNÆ•SVECIÆ•".


Frånsida
Fem pilar, stjärnformigt lagda i centrum symboliserande enighetens styrka. I omskriften: "NEC QVICQVAM NISI EMISISSEM"