Johan III, 1 Mark 1592 - tilltalande exemplar

4 950 kr

Johan III, 1 Mark 1592
Ett tilltalande exemplar för typen med viss silverglans. Variant där ginbalkarna lutar åt höger. Kvalitet god 1+, SMB 52, 6.68g. Ojämnhet på kanten, möjligen utfyllda kantskador eller fd ärg-gropar