Johan III - 1/2 Öre 1581, åttan dubbelpunsad, silvrigt exemplar med fin lyster

1 850 kr

Johan III

1/2 Öre 1581, åttan dubbelpunsad, frånsidan präglad med sprucken stamp, vilket syns som en ås som går igenon vapneskölden. Ett i övrigt trevligt och silvrigt exemplar med mycket ursprunglig präglingsglans bevarad. Kvalitet 1+/01+, SMB 93