Jonas Björnståhl utnämd till professor i österländska språk vid universitetet i Lund av Carl Gustav Fehrman 1780

4 950 kr

Jonas Björnståhl utnämd till professor i österländska språk vid universitetet i Lund av Carl Gustav Fehrman 1780
En synnerligen vacker och välbevarad medalj men präglingsglans intakt och tilltalande originalpatina. Silver, 17.18g, 34.34mm, Hildebrand sid. 195, kvalitet 01-01/0


SCHWEDEN KÖNIGREICH Gustav III., 1771-1792.
Silbermedaille 1780, von C. Fehrman, auf Jakob Jonas Björnstahl (1731-1779), zur Erinnerung an seine Professur an der Universität Lund. Büste r.//Neun Zeilen Schrift. 34,16 mm; 17,12 g. Hübsche Patina, vorzüglich-Stempelglanz

x