Jonas Björnståhl utnämd till professor i österländska språk vid universitetet i Lund, graverad av Carl Gustav Fehrman 1780

2 500 kr

Jonas Björnståhl utnämd till professor i österländska språk vid universitetet i Lund, graverad av Carl Gustav Fehrman 1780
En synnerligen vacker och välbevarad medalj med full präglingsglans. Stampskada på åtsidan kl 9. vid kanten. Brons,13.27g, 34mm, Hildebrand sid. 195, kvalitet 01/0.


Jacob Jonas Björnståhl föddes den 23 januari 1731 i Näshulta socken i Södermanland och avled den 12 juli 1779 i Thessaloniki. År 1753 påbörjade Björnståhl sina studier vid Uppsala universitet efter att ha gått igenom svår nöd och brist vid Strängnäs skola. Han tog sin magisterexamen år 1761 och blev senare kallad av Johan Ihre för att bli docent i gotiska. År 1763 publicerade han första delen av sin avhandling "Decalogus hebraicus ex arabica dialecto illustratus" och därefter blev han docent i arabiska. Björnståhl fungerade som mentor åt Adolf Rudbecks två unga söner, Adolf Fredrik och Carl Fredrik, och tillsammans reste de till Paris år 1767, där de studerade orientaliska språk och träffade många framstående personer under tre års tid. Senare reste han med Carl Fredrik Rudbeck till Italien, och efter att ha studerat där i ett par år utnämndes han till adjunkt i orientaliska språk vid Uppsala universitet. År 1776 befann han sig i Oxford, där han fick i uppdrag av Gustav III att resa till Turkiet för vetenskapliga ändamål. Björnståhl hade 1776 blivit utnämnd till extraordinarie professor i Uppsala och några månader före sin död till professor i orientaliska och grekiska språken vid Lunds universitet.