Jonas Kjellberg (1752-1832). Grosshandlare, donator - ​Mycket sällsynt, RR av Mauritz Frumerie cirka 1828

3 750 kr

Jonas Kjellberg (1752-1832). Grosshandlare, donator - Mycket sällsynt, RR
En underbart vackert bronsmedalj med blå-guldskimrande originalpatina. Vackert ocirkulerad med endast obetydliga märken av hantering och lätt kabinettsslitage på de högsta partierna. Präglad på uppdrag av Göteborgs söndagsskolas styrlese, att utdelas till personer som deltagit i styrelsen. Av Mauritz Frumerie cirka 1828. Brons. 38.5 mm. 28.45 g. Hyckert 2.87.2. Vacker patina och lyster. Kvalitet 01/0. Mycket sällsynt, RR.


Åtsida
Kjellbergs högervända bröstbild, i ärmavskärningen gravörens initialer: "M•F•". I omskriften: "IONAS KIELLBERG GROSSHANDLARE". Efter nedre kanten: "FÖDD D•22 OCT•1752"


Frånsida
Text på sex rader: "FÖR NITISK VÅRD OM GÖTHEBORGS SÖNDAGS SKOLA"


Mer om Jonas Kjellberg
Jonas Kjellberg föddes den 22 oktober 1752 på Kvarngården i Husaby socken vid Kinnekulle och avled den 14 april 1832 på godset Storeberg i Tådene socken i Skaraborgs län. Han var en svensk affärsman, djupt religiös person, donator och riksdagsman i Göteborg. Han grundade Kjellbergska flickskolan år 1835 och handelsfirman Jonas Kjellberg & Co år 1779.


Efter sin fars död fick Kjellberg en viss undervisning hemma och senare i Skara skola. Vid 10 års ålder hade han förlorat båda sina föräldrar. Han omhändertogs av släktingar som inte brydde sig om hans utbildningsbehov. Vid tolv års ålder hade han sin första andliga upplevelse under en gudstjänst i Thuns kyrka. När han var närmare femton år flyttade han på egen hand till en bonde i trakten där han började på den privata Thuns skola och fick arbete som assistent på häradsskrivarekontoret. År 1770 gick han till fots till Göteborg. I Göteborg kom han i kontakt med fattighuspredikanten Johan Willin och fick arbete hos grosshandlaren Gustaf Santesson. Tillsammans med Lars Hollbeck startade han handelsbolaget Hollbeck & Kjellberg 1775. Efter Hollbecks död 1779 fortsatte Kjellberg verksamheten under eget namn. År 1779 blev han medlem i Handelssocieteten i Göteborg och dess ordförande 1806. Han var föreståndare för stadens fattighus 1785–1800. År 1800 representerade han Borgarståndet i Göteborg vid riksdagen i Norrköping.


I början av 1800-talet tröttnade han på stadslivet och köpte 1808 egendomen Storeberg i Tådene socken där han tillbringade somrarna. Han bosatte sig permanent där 1813 sedan hans hus i Göteborg brunnit ner. Formellt flyttade han till Tådene först 1820. År 1808 bildade han handelsbolaget Jonas Kjellberg & Co med sin kusin Aron Kjellberg och Johan Stangenett. Han var aktiv i flera styrelser och sällskap samt donerade pengar för grundandet av Kjellbergska flickskolan.