Karl Henrik Wattrang (1674-1733) av Johann Carl Hedlinger 1733 - Mycket sällsynt

9 500 kr

Karl Henrik Wattrang (1674-1733) - Kammarråd, brukspatron och godsägare
En mycket sällsynt, härligt stor silvermedalj, 52mm, 59.4g graverad av en av våra mest framstående gravörer, Johann Carl Hedlinger 1733. Kvalitet cirka 1+, Hyckert I:152, Peter Felder 139.


Åtsida
Text på elva rader med levnadsdata: "AETERNAE MEMORIAE CAROLI HENRICI WATRANGH R COLL CAM CONSIL QVI ANI- MI CANDORE PRIVATIM ET PVBL CLAR VIXIT ANN LIX MENS III DIEBVS XVI OBIIT PRID KAL. DECEMB. A M DCC XXXIII". Överst ett likarmadt kors. Nederst Wattrangs vapensköld dekorerad med en blomstergirland. Den latinska texten kan fritt översättas till: "Carl Henrik Wattrang, Kunglig kammarherre och rådgivare, var en man av både privat och offentlig berömmelse. Han hyllades för sin själsliga skönhet i privata kretsar, och för sin klarhet och berömmelse i det offentliga livet. Wattrang levde ett långt och rikt liv, i 59 år, 3 månader och 16 dagar, innan han avled den 30 november 1733".


Frånsida
Överst ett band med tillbakarullade ändar den latinska texten: "VT SVRGANT ALIBI" (betyder "Låt dem stiga upp någon annanstans"), Nederst ett segment av jordens norra del. Ovanför jordytan syns moln och en del av stjärnhimmeln. Tre stjärnor i rad (Orions bälte) lyser starkare än de andra och ligger nära bildens vänstra kant.

 

Carl Henrik Wattrang: En framgångsrik brukspatron och godsägare
Carl Henrik Wattrang föddes i Åker i augusti 1674 och dog i Stockholm den 30 november 1733. Han var en framgångsrik svensk kammarråd, brukspatron och godsägare som spelade en betydande roll i Sveriges ekonomi och kulturliv under 1700-talet.

Familj och utbildning
Wattrang var son till Jakob Wattrang och Jakobina Lohe. Han gifte sig tre gånger och fick totalt åtta barn. En av hans söner, Carl Henrik den yngre, blev brukspatron precis som sin far. Wattrang studerade vid Uppsala universitet och blev student 1683. Han inledde sin karriär inom statsförvaltningen och blev kommissarie i kammarrevisionen 1705. Han befordrades till assessor med kammarråds titel 1719 och till kammarråd 1723.

Godsägare och brukspatron
Wattrang var en skicklig affärsman och förvärvade en rad gods och bruk under sin livstid. Bland hans mest kända egendomar fanns Väsby gård och Kopparmora gård i Värmdö, Ekensberg säteri i Överenhörna, Rinkesta slott i Ärila och Åkers krutbruk i Åker. Han var också känd för sitt rika bibliotek med tryckta böcker, handskrifter och urkunder, vilket såldes på auktion efter hans död. Wattrang var en generös donator och bidrog till att finansiera renoveringen av Överenhörna kyrka under 1720- och 1730-talen.