Karl - Hertig av Södermanland, Gripsholm, 1 Mark klipping 1598 med liten krona - RAR

35 000 kr

Karl - Hertig av Södermanland, Gripsholm, 1 Mark klipping 1598 med liten krona - RAR
Ett tilltalande exemplar av ett sällsynt typmynt som förekommer med två olika krontyper på åtsidan, dels stor krona med stenar i kronringen, dels liten krona (som det här utbjudna) med slät kronring. Mynttypen förekommer synnerligen sparsamt utbjudna till försäljning. Detta exemplar härstammar från Ahlströms Myntauktioner 1981, auktion 24 med objektsnummer 156. SMB 12b, kvalitet 1+