Karl IX - 4 Mark 1605 - Ett mycket välpräglat och vackert exemplar

27 500 kr

Karl IX - 4 Mark 1605 - Ett mycket välpräglat och vackert exemplar
Plantsen med lite metallfel i ytskiktet i övrigt ett mycket tilltalande och välpräglat exemplar, SMB 29, kvalitet 1+/01+