Karl IX av Johann Carl Hedlinger ur Hedlingers regentlängd no 48

1 750 kr

Hedlingers regentlängd - Karl IX av Johann Carl Hedlinger
Ett vackert bronsexemplar med konungens bild i härligt spänstig relief, kvalitet god 01, 13.92g, 31mm, Hildebrand Hedlingers regentlängd no. 48, Peter Felder 98.


Åtsida
Karls högervända lagerkransade bröstbild, iklädd manteldraperad harnesk. Nedanför: "I•C•H•". I omskriften: "CAROLVS•IX•  D•G•REX•SVECIAE•"


Frånsida
Text på elva rader: "48• / F•GVSTAVI I• / NAT•1550• / REGNI ADMINISTR• / CONSTITVT•1595• / REX DESIGN•1600• / C•1607• / LEGES COMPILATAE / ARMISQVE PATRIA / FORTITER DEFENSA• / M•1611•"