Karl som Riksföreståndare 2 Öre 1602 - Välpräglad med starkt porträtt

13 500 kr

Karl som Riksföreståndare 2 Öre 1602
Ett sällsynt typmynt som saknas i de flesta myntsamlingar. Detta exemplar är mycket väl utpräglad med skarpskurna detaljer och vackert bevarad bottenlyster. Präglad på kort myntämne. Troligtivs var myntämnet sprucket från början och efter präglingen har en mindre del lossnat. Oaktat det "korta" myntämnet ett synnerligen attraktivt exemplar med starkt porträtt. Kvalitet 1+/01, 2.46g, 26mm, SMB 24, RARx