Karl X Gustav & Hedvig Eleonora med sonen Karl XI minnespenning präglad ca 1680 - RR av Arvid Karlsteen

39 500 kr

Karl X Gustav & Hedvig Eleonora med sonen Karl XI  präglad ca 1680 - RR 
En pampig minnespenning som präglades för att delas ut av kungafamlijen till höga dignitärer efter Karl X Gustavs död. Graverad av Arvid Karlsteen ca 1680.
Medaljen präglad i hög relief med underbar originalpatina. Kvalitet1+/01. Hildebrand 62, 47.7gram, 40 mm. En extremt sällsynt medalj! Utöver det här erbjudna exemplaret, har jag kännedom om två andra exemplar i privat ägo, nämligen det exemplar som ingick Sune Eberhard Crona omfattande medaljsamling som såldes av Schlessinger i Amsterdam 1937 och det exemplar som ingick i friherre Bondes mycket omfattande medaljsamlingen. Dessutom finns två exemplar  i offentliga samlingar. Ex KMK Stockholm, Ex. Antell, Nationalmuseum i Helsingfors.


ÅTSIDA
Karl XI högervända bild samt omskriften "CAROLVS. XI D: G: REX. SVE:"


FRÅNSIDA
Konungaparets högervända bröstbilder samt omskriften "C. GVS: REX. HED: ELEONO: REG."


DELBETALA DITT KÖP - UPP TILL 24 MÅNADERS RÄNTEFRIA KÖP
Önskar du förvärva dyrare objekt erbjuder vi dig att dela upp din betalning på upp till 24 månader. Kontakta mig för mer information.