Karl X Gustav och Hedvig Eleonora minnespenning - EXTREMT SÄLLSYNT - RRR

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Karl X Gustav och Hedvig Eleonora minnespenning
Både under Karl X Gustavs regeringstid såväl som strax efter under sonen Karl XI:s regeringstid, utgavs minnespenningar som utdelades till prominenta gäster och vänner som minnesgåva över konungaparet.


Om medaljen och dess sällsynthet - Ex. Bonde -RRR
Ett mycket vackert tekniskt ocirkulerat bronserat tennexemplar med full lyster, endast några obetydliga märken i bronseringen. I den internationella databasen Coin Archives Pro (där de flesta större auktionsföretagens resultat finns arkiverade) har under de senaste ca 20 åren endast ett tennexemplar noterats, nämligen det här utbjudna. Tennexemplaret ingoick i greve Bondes samling som såldes av Ulf Nordlind 2010. Ett silverexemplar ingick i den del av Sven Svenssons samling som såldes 1966 av Hirsch Mynthandel. med objektsnummer 930. Medaljen saknades helt i Sune Eberhard Cronas samling som såldes av Felix Schlessinger i Amsterdam 1937. Det här utbjudna tennexemplar är sålunda det enda av mig kända i den privata marknaden, enligt ovanstånde statistiska källor. Medaljen torde sålunda vara extremt sällsynt. I Kungliga Myntkabinettets samling finns tex endast ett tennexemplar. Okänd gravör. Ex. Bonde 2010:881. Kvalitet god 01, RRR, 52.81g, 58.62mm. Hildebrand 57.


Åtsida
Konungens högervända bröstbild iklädd harnesk, med fältbindeln uppknuten över högra axeln allt inom inom en bred lagerkrans. I omskriften: "CAROLUS GUSTAV. D. G. SVEC. GOTH. VANDALOR. Q. REX".


Frånsida
Drottningens vänstervända bröstbild med strålkrona på bakhuvudet, bärande ett enradigt pärlhals. En stor brosch mitt på brösten håller samman klänningen som är draperad över kroppen. Runt allt detta en rik blomsterkrans. I omskriften: "HEDWIGIS ELEONORA D. G. SVEC. GOTH. VANDALOR. Q. REG."