Karl X Gustavs kröning i Uppsala domkyrka den 6 juni 1654 av Erich Parise - Sällsynt

17 500 kr

Karl X Gustavs kröning i Uppsala domkyrka den 6 juni 1654
Kvalitet ca 1+, silver, 40.3g, 45mm, Hildebrand 10, graverad av Erich Parise - Sällsynt


Åtsida
Konungens vänstervända bröstbild, nedanför bilden "PARISE". I omskriften: "CAROLUS GUSTAVUS REX"


Frånsida
Den abdikerade drottningen Kristina kröner den sittande Karl Gustav. Överst ett strålande יהוה. I omskriften: "A DEO ET CHRISTINA" vilket kan översättas till svenska som "Av Gud och Christina."