Karl XI 1665 - Konungens uppfostran och bildning inför sitt höga kall - av Breuer - Mycket sällsynt

17 500 kr

Konungens uppfostran och bildning för det höga kall, guds försyn åt honom bestämt 1665 
Konung Karl X Gustav hade själv, kort före sin död, utnämnt professoren i Uppsala Edmund Figrelius (snart adlad med namnet Gripenhjelm) till sonens lärare. Till guvernör utsågs av änkedrottningen Hedvig Eleonora riksrådet Krister Horn. Någon större studiebegåvning tycks dock Karl XI inte varit, dock intygades av riksrådet Mathias Björnklou vid 1668 års riksdag, att konungen då 12 år gammal, skrev svenska, latin och tyska lika väl som riksrådet själv. Bättre gick det under stallmästaren Mårten Reutercrantz lektioner i ridkonsten. Framtiden visade emellertid, att Karl XI var, om inte en lärd, dock en klok och kraftfull konung, som på ett utmärkt sätt främjat sveriges ära och välstånd.


Om medaljen och dess sällsynthet
Utöver det här utbjudna exemplaret har endast ett exemplar noterats i den stora internationella databasen Coin Archives Pro (som under de senaste ca 20 åren registrerat 6500 auktionsförsäljningar i databasen). Fritz Rudolf Künker ropade ut ett liknande exemplar 2018 i kvalitet ss+ med beskrivningen "Von großer Seltenheit" vilket jag gärna håller med om. Medaljen hade då utropspriset 1500 Euro, vilket motsvarar ungefär 20.000:- med provision. Detta exemplar i silver, graverat i underbar karakteristisk hög relief, av J.G. Breuer är charmigt cirkulerat och har med stor sannolikhet vårdats och hanterats ömt genom åren av sin mottagare. Med mindre märken av hantering. Kvalitet ca 1+, 47.6g, 41x49mm. Hildebrand 6. Mycket sällsynt


Åtsida
Den unga konungens högervända lagerkransade bröstbild samt omskriften: "CAR: XI. D. G. SVE: GOTH: VAN: REX". Nedanför bilden gravörens namn "JG Breuer".


Frånsida
Konungen knäböjande under ett strålande Jehova, framför konungen ligger hans krona och svärd. I omskriften: "SED ET HÆC. QVÆ NON POSTULASTI. DEDI TIBI. 3. REG: 3." och i avskärningen årtalet: 1665". Omskriften i översättning lyder: "Men jag har givit dig även det som du inte har bett om. 1 Kon 3:13"