Karl XI - 1690-talet - präglad spelmark i trä - SÄLLSYNT & TOPPSKICK

7 950 kr

Karl XI - 1690-talet - präglad spelmark i trä - TOPPSKICK
Ett fantastiskt läckert och välbevarat exemplar av en spelmark i trä, mycket sällsynt i detta skick. Osignerad, 19.94g, 57.28mm, jfr Hildebrand 112. Kvalitet 01/0


ÅTSIDA
Karl XI:s lagerkrönta harneskprydda högervända byst samt omskriften: "CAROLVS XI, D G REX SVECIAE" som översatt lyder: "Karl XI, med Guds nåde Sveriges konung"


FRÅNSIDA
Ett stående lejon med svärd och sköld i händerna samt omskriften: "HIC FERIT ILLE TEGIT" som översatt lyder: "Den ene hugger, den andre skyddar"