Karl XI, 2 Mark 1662 - Ett tilltalande exemplar av denna tidiga och sällsynta typ

9 950 kr

Karl XI, 2 Mark 1662
Ett tilltalande exemplar av denna tidiga och sällsynta typ. Myntet har en hel del bevarad vacker präglingsglans. Obetydliga plantsfel. Kvalitet god 1++, SMB 66, 9.23g (#950)