Karl XI, 2 Mark 1689 - Ett Skarpt och tilltalande exemplar

3 500 kr

Karl XI, 2 Mark 1689

Ett Skarpt och tilltalande exemplar, obetydligt kantexemplar. Kvalitet 1+/01, SMB 23