Karl XI - Dukat 1681 - 6 Kända exemplar i privat ägo - Tilltalande exemplar med glans - RR

97 500 kr

Karl XI - Dukat 1681 - 6 Kända exemplar i privat ägo - RR
Ett tilltalande exemplar med bra bottenglans och endast obetydliga märken och sedvanligt böjveck. Omskrift "FACT9EST" och harnesk med 5 nitar. Ex. Ahlström Myntauktioner 1986:34:22. Kvalitet god 1+-1+/01, SG 48,  (SM35), guld, 3.47g, RR